dissabte, 12 de juny del 2021

UN ALTRE DIJOUS DE JUNY, premi La Verònica Cartonera de Novel·la Curta 2021

 UN ALTRE DIJOUS DE JUNY, d'Alfons Cama i Saballs

és l'obra guanyadora de la tercera edició del Premi de Novel·la Curta La VERONICA Cartonera en català

Consultar l'Acta del jurat


El jurat format por Montserrat Corrius Coll, Remei López Cuadra, Emili Mas Margarit, Marta Mitjans Puebla i Manolita Sanz Ferré, exercint de secretària en tant que membre de l'editorial La Verònica Cartonera, ha decidit per unanimitat atorgar el premi en català a Un altre dijous de juny, d'Alfons Cama i Saballs.

L'obra és la dissecció del procès d'autoconstrucció d’un escriptor. Una novel·la coral que relata un dia en la vida d’aquest protagonista de seixanta-cinc anys, amb un menor no acompanyat, una parella de jubilats, un rodamón arruïnat, etc. voltant per una ciutat que no és la seva, ni els dona oportunitats. Descobrirem les seves vides i les històries que arrosseguen. Clarament, l’esperit introspectiu i romàntic forma part de la narració de la història.

A la tercera edició del premi en català convocat per La Verònica Cartonera s'hi han presentat doze originals.


LA GENTE DEL POZO, premio La Veronica Cartonera de Novela Corta 2021

 LA GENTE DEL POZO, de Francisco José Domínguez Morán

es la obra ganadora de la novena edición del Premio de Novela Corta La VERONICA Cartonera en castellano 

Consultar el ACTA DEL JURADO


El jurado formado por Montserrat Corrius Coll, Remei López Cuadra, Emili Mas Margarit, Marta Mitjans Puebla y Manolita Sanz Ferré, ejerciendo de secretaria en cuanto que miembro de la editorial, ha decidido por unanimidad otorgar el
 premio en castellano a La gente del pozo, del gaditano Francisco José Domíngez Morán.

La novela premiada es un thriller distópico con un visionario que empieza a construir un refugio antisísmico para resguardarse con la familia. Con un argumento sólido y muy trabado, nos presenta el tema del apocalipsis, bastante recurrente en estos tiempos. sobresale la idea de la salvación contrapuesta, como núcleo esencial de la obra. También se perciben momentos de ironía a lo largo del texto muy acertados, en una narración en primera persona que le da veracidad y solidez. 

Así mismo, el jurado ha recomendado la publicación de la obra El encargo, de Santiago Carabias de Santos, por ser un exponente de relato de humor. 

En esta novena edición del premio se han presentado 127 originales. 

dilluns, 1 de febrer del 2021

BASES pReMi de NoVel·La curta LA VERONICA caRTOnErA 2021 en CaTaLàLa VERONICA CARTONERA convoca la tercera edició del seu premi en català


Qui pot presentar-s'hi

 • Qualsevol persona major d'edat.


Llengua 

 • Catalana. 


Condicions 

 • Els treballs han de ser originals i inèdits. No s'admeten treballs premiats en altres certàmens literaris i tampoc poden estar compromesos amb alguna editorial. 
 • Les obres hauran d'anar obligatòriament signades amb pseudònim, el qual constarà a la pàgina 1, sota el títol de l'obra.
 • Extensió i format: un mínim de 60 i un màxim de 80 pàgines, format DIN A4. Els marges superior i inferior, així com els de la dreta i de l’esquerra, seran 2,5 cms. Tipus de lletra Times New Roman de cos 12, a doble espai. Arxiu Word o PDF, amb les pàgines numerades. 

 • El 28 de febrer de 2021, a les 24.00h (hora de Barcelona), s'acaba el termini de recepció d'obres


Presentació de les obres 

Els treballs es faran arribar per correu electrònic, a l’adreça premi.veronica.cartonera@gmail.com i seguiran el següent procediment:
 • a l'espai de l'assumpte cal que hi figurin les paraules "Premi NOVEL·LA CURTA 2021”.
 • en el cos del missatge es farà constar el títol de l'obra i el pseudònim de l'autor o autora.
Per tal de garantir l’anonimat, en el correu s’hi adjuntaran dos arxius:
 • El primer arxiu correspon a l’obra que es presenta a concurs. El nom de l’arxiu serà el del títol de l’obra.
 • El segon arxiu correspon a la plica. El nom d'aquest arxiu serà la paraula “Plica” seguit del títol de l’obra que es presenta a concurs. La plica ha d’incloure la identificació de l’autora o autor: pseudònim, nom i cognoms, adreça postal i de correu electrònic, telèfon de contacte i una brevíssima nota bio-bibliogràfica. 

 Jurat 

 • El Premi compta amb un jurat format per persones relacionades amb el món de la literatura i de la cultura; un membre de La VERONICA actuarà com a secretari o secretària.
 • El Jurat determinarà l'obra guanyadora i es reservarà el dret a considerar desert el premi.
 • El veredicte del Jurat serà inapel·lable i es farà públic el 12 de juny de 2021 a través de les xarxes socials.

Premi

 • L'obra premiada serà publicada per l'Editorial La VERONICA CARTONERA.
 • Cada un dels llibres de l'Editorial La VERONICA CARTONERA són únics i estan confeccionats artesanalment, les seves cobertes són de cartró reciclat.
 • La primera edició constarà de 60 exemplars.
 • L'autor o autora de l'obra premiada rebrà gratuïtament 10 exemplars del llibre.
 • L'obra guanyadora restarà en propietat de l'autor o autora.

El fet de presentar-se al premi suposa l’acceptació d’aquestes bases.
Les obres que no compleixin totes i cadascuna de les condicions quedaran eliminades automàticament. 

Barcelona, 1 de febrer de 2021