dilluns, 1 de febrer del 2021

BASES pReMi de NoVel·La curta LA VERONICA caRTOnErA 2021 en CaTaLàLa VERONICA CARTONERA convoca la tercera edició del seu premi en català


Qui pot presentar-s'hi

 • Qualsevol persona major d'edat.


Llengua 

 • Catalana. 


Condicions 

 • Els treballs han de ser originals i inèdits. No s'admeten treballs premiats en altres certàmens literaris i tampoc poden estar compromesos amb alguna editorial. 
 • Les obres hauran d'anar obligatòriament signades amb pseudònim, el qual constarà a la pàgina 1, sota el títol de l'obra.
 • Extensió i format: un mínim de 60 i un màxim de 80 pàgines, format DIN A4. Els marges superior i inferior, així com els de la dreta i de l’esquerra, seran 2,5 cms. Tipus de lletra Times New Roman de cos 12, a doble espai. Arxiu Word o PDF, amb les pàgines numerades. 

 • El 28 de febrer de 2021, a les 24.00h (hora de Barcelona), s'acaba el termini de recepció d'obres


Presentació de les obres 

Els treballs es faran arribar per correu electrònic, a l’adreça premi.veronica.cartonera@gmail.com i seguiran el següent procediment:
 • a l'espai de l'assumpte cal que hi figurin les paraules "Premi NOVEL·LA CURTA 2021”.
 • en el cos del missatge es farà constar el títol de l'obra i el pseudònim de l'autor o autora.
Per tal de garantir l’anonimat, en el correu s’hi adjuntaran dos arxius:
 • El primer arxiu correspon a l’obra que es presenta a concurs. El nom de l’arxiu serà el del títol de l’obra.
 • El segon arxiu correspon a la plica. El nom d'aquest arxiu serà la paraula “Plica” seguit del títol de l’obra que es presenta a concurs. La plica ha d’incloure la identificació de l’autora o autor: pseudònim, nom i cognoms, adreça postal i de correu electrònic, telèfon de contacte i una brevíssima nota bio-bibliogràfica. 

 Jurat 

 • El Premi compta amb un jurat format per persones relacionades amb el món de la literatura i de la cultura; un membre de La VERONICA actuarà com a secretari o secretària.
 • El Jurat determinarà l'obra guanyadora i es reservarà el dret a considerar desert el premi.
 • El veredicte del Jurat serà inapel·lable i es farà públic el 12 de juny de 2021 a través de les xarxes socials.

Premi

 • L'obra premiada serà publicada per l'Editorial La VERONICA CARTONERA.
 • Cada un dels llibres de l'Editorial La VERONICA CARTONERA són únics i estan confeccionats artesanalment, les seves cobertes són de cartró reciclat.
 • La primera edició constarà de 60 exemplars.
 • L'autor o autora de l'obra premiada rebrà gratuïtament 10 exemplars del llibre.
 • L'obra guanyadora restarà en propietat de l'autor o autora.

El fet de presentar-se al premi suposa l’acceptació d’aquestes bases.
Les obres que no compleixin totes i cadascuna de les condicions quedaran eliminades automàticament. 

Barcelona, 1 de febrer de 2021

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada