divendres, 1 de febrer del 2019

BASES pReMi de NoVel·La curta LA VERONICA caRTOnErA 2019 en CaTaLà

Robert Neubecker

La VERONICA CARTONERA convoca la primera edició del seu premi de NOVEL·LA CURTA en català


Qui s'hi pot presentar


- Qualsevol persona major d’edat.


Llengua


-  Catalana


Condicions


- Els treballs han de ser originals i inèdits

No s’admeten treballs premiats en altres certàmens literaris i tampoc no poden estar compromesos ni en tràmit de publicació amb alguna editorial.

- Extensió i format: un mínim de 60 i un màxim de 80 pàgines DIN A4, escrites amb el tipus de lletra Arial cos 12, a doble espai. Els marges superior i inferior, així com els de la dreta i de l’esquerra, seran 2,5 cms.

- Les obres hauran d'anar obligatòriament signades amb pseudònim, el qual constarà a la pàgina 1, sota el títol de l'obra.

- El termini de lliurament d’obres s’acaba el 3 de març de 2019, a les 24.00h (hora de Barcelona) 


Presentació dels treballs


Els treballs es faran arribar per correu electrònic, a l’adreça premi.veronica.cartonera@gmail.com i seguiran el següent procediment:

 • a l’espai de l’assumpte cal que hi figurin les paraules "Premi NOVEL·LA CURTA”
 • en el cos del missatge es farà constar el títol de l'obra i el pseudònim de l'autor o autora

Per tal de garantir l’anonimat, en el correu s’hi adjuntaran dos arxius.
 • El primer arxiu correspon a l’obra que es presenta a concurs. El nom de l’arxiu serà el del títol de l’obra.
 • El segon arxiu correspon a la plica. El nom d'aquest arxiu serà la paraula “Plica” seguit del títol de l’obra que es presenta a concurs. La plica ha d’incloure la identificació de l’autora o autor: pseudònim, nom i cognoms, adreça postal i de correu electrònic, telèfon de contacte i una brevíssima nota bio-bibliogràfica. 


  Jurat


  - El Premi compta amb un jurat format per persones relacionades amb el món de la literatura i de la cultura; un membre de La VERONICA actuarà com a secretari o secretària.

  - El Jurat determinarà l'obra guanyadora i es reservarà el dret a considerar desert el premi.

  - El veredicte del Jurat serà inapel·lable i es farà públic el 14 de juny de 2019 a través de les xarxes socials.


  Premi


  - L'obra premiada serà publicada per l'Editorial La VERONICA CARTONERA.

  - Cada un dels llibres de l'Editorial La VERONICA CARTONERA són únics i estan confeccionats artesanalment, les seves cobertes són de cartró reciclat.

  - La primera edició constarà de 60 exemplars.

  - L'autor o autora de l'obra premiada rebrà gratuïtament 10 exemplars del llibre.

  L'obra guanyadora restarà en propietat de l'autor o autora.  Altres


  El fet de presentar-se al premi suposa l’acceptació d’aquestes bases.

  Les obres que no compleixin totes i cadascuna de les condicions quedaran eliminades automàticament.


  Barcelona, 1 de febrer de 2019

  La VERONICA Cartonera

  Cap comentari:

  Publica un comentari a l'entrada