dijous, 1 de febrer del 2018

BASES pReMi de NoVel·La curta LA VERONICA caRTOnErA 2018

La VERONICA CARTONERA convoca la sisena edició del seu premi en la modalitat de NOVEL·LA CURTA en català o castellà


Qui s'hi pot presentar


- Qualsevol persona major d’edat.


Llengua


-  Català i castellà, indistintament.


Condicions


- Els treballs han de ser originals i inèdits

No s’admeten treballs premiats en altres certàmens literaris i tampoc no poden estar compromesos ni en tràmit de publicació amb alguna editorial.

- Extensió i format: un mínim de 60 i un màxim de 80 pàgines DIN A4, escrites amb el tipus de lletra Arial cos 12, a doble espai. Els marges superior i inferior, així com els de la dreta i de l’esquerra, seran 2,5 cms.

- Les obres hauran d'anar obligatòriament signades amb pseudònim, el qual constarà a la pàgina 1, sota el títol de l'obra.

- El termini de lliurament d’obres s’acaba el 4 de març de 2018, a les 24.00h (hora de Barcelona) 


Presentació dels treballs


Els treballs es faran arribar per correu electrònic, a l’adreça premi.veronica.cartonera@gmail.com i seguiran el següent procediment:

 • a l’espai de l’assumpte cal que hi figurin les paraules "Premi NOVEL·LA CURTA”
 • en el cos del missatge es farà constar el títol de l'obra i el pseudònim de l'autor o autora

Per tal de garantir l’anonimat, en el correu s’hi adjuntaran dos arxius.
 • El primer arxiu correspon a l’obra que es presenta a concurs. El nom de l’arxiu serà el del títol de l’obra.
 • El segon arxiu correspon a la plica. El nom d'aquest arxiu serà la paraula “Plica” seguit del títol de l’obra que es presenta a concurs. La plica ha d’incloure la identificació de l’autora o autor: pseudònim, nom i cognoms, adreça postal i de correu electrònic, telèfon de contacte i una brevíssima nota bio-bibliogràfica. 


  Jurat


  - El Premi compta amb un jurat format per persones relacionades amb el món de la literatura i de la cultura; un membre de La VERONICA actuarà com a secretari o secretària.

  - El Jurat determinarà l'obra guanyadora i es reservarà el dret a considerar desert el premi.

  - El veredicte del Jurat serà inapel·lable i es farà públic el 15 de juny de 2018 a través de les xarxes socials.


  Premi


  - L'obra premiada serà publicada per l'Editorial La VERONICA CARTONERA.

  - Cada un dels llibres de l'Editorial La VERONICA CARTONERA són únics i estan confeccionats artesanalment, les seves cobertes són de cartró reciclat.

  - La primera edició constarà de 60 exemplars.

  - L'autor o autora de l'obra premiada rebrà gratuïtament 10 exemplars del llibre.

  L'obra guanyadora restarà en propietat de l'autor o autora.  Altres


  El fet de presentar-se al premi suposa l’acceptació d’aquestes bases.

  Les obres que no compleixin totes i cadascuna de les condicions quedaran eliminades automàticament.


  Barcelona, febrer de 2018

  La VERONICA Cartonera

  Cap comentari:

  Publica un comentari a l'entrada