dilluns, 1 de febrer del 2016

pReMi de NoVel·La curta LA VERONICA caRTOnErA 2016
La VERONICA CARTONERA convoca la quarta edició del seu premi en la modalitat de:
  • NOVEL·LA CURTA en català o castellà

Qui s'hi pot presentar


- Qualsevol persona major d’edat.


Llengua


-  Català i castellà, indistintament.


Condicions


- Els treballs han de ser originals i inèdits
- No s’admeten treballs premiats en altres certàmens literaris i tampoc no poden estar compromesos ni en tràmit de publicació amb alguna editorial.
- Extensió: un mínim de 60 i un màxim de 80 pàgines DIN A4, escrites en Arial 12, a doble espai. Els marges superior i inferior, així com els de la dreta i de l’esquerra, seran 2,5 cms.


Presentació dels treballs


Els treballs es faran arribar per correu electrònic,
- a l’adreça premi.veronica.cartonera@gmail.com
- a l’espai de l’assumpte cal que hi figurin les paraules "Premi NOVEL·LA CURTA”

Per tal de garantir l’anonimat, en el correu s’hi adjuntaran dos arxius.
- El primer arxiu correspon a l’obra que es presenta a concurs. Ha d’estar escrit amb Arial, tamany 12, a doble espai (pot ser un arxiu word o similar o pdf) i signat amb pseudònim. El nom de l’arxiu serà el del títol de l’obra.
- El segon arxiu correspon a la plica. El nom de l’arxiu serà “Plica” seguit del títol de l’obra que es presenta a concurs. La plica ha d’incloure la identificació de l’autora o autor: nom i cognoms, data de naixement, adreça postal i de correu electrònic, telèfon de contacte i una brevíssima nota bio-bibliogràfica.
Les obres que no compleixin aquest requisit seran eliminades

- El termini de lliurament d’obres s’acaba el 31 de març de 2016, a les 24.00h (hora de Barcelona)


Jurat


- El Premi comptarà amb un jurat compost per a persones relacionades amb el món de la literatura i de la cultura i un membre de La VERONICA actuarà com a secretari o secretària

- El Jurat determinarà l'obra guanyadora i es reservarà el dret a considerar desert el premi.

- El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic el 15 de juliol de 2016 a través de les xarxes socials


Premi


- L'obra premiada serà publicada per l'Editorial La VERONICA CARTONERA sota llicència copyleft.

- Cada un dels llibres de l'Editorial La VERONICA CARTONERA són únics i estan confeccionats artesanalment, amb portades de cartró reciclat.

- L'autor o autora de l'obra premiada rebrà gratuïtament 10 exemplars del llibre.


Altres


- El fet de presentar-se al premi suposa l’acceptació d’aquestes bases


Barcelona, febrer de 2016

La VERONICA Cartonera

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada