divendres, 24 de maig de 2013

pReMiS LA VERONICA caRTOnErA 2013La VERONICA CARTONERA convoca els seus primers premis en les modalitats de:
  • POESIA en català (treballs escrits en vers o en qualsevol altra forma poètica)
  • NOVEL·LA CURTA en català o castellà

Qui s'hi pot presentar


- Qualsevol persona major d’edat.
- A la modalitat de POESIA no es poden presentar persones nascudes abans de 1978.

Llengua


- Poesia en català
- Novel·la curta en català i castellà, indistintament.

Condicions


- Els treballs han de ser originals i inèdits
- No s’admeten treballs premiats en altres certàmens literaris i tampoc no poden estar compromesos ni en tràmit de publicació amb alguna editorial.
- Extensió
- Modalitat de poesia (la d'un volum d'uns 350 versos)
- Modalitat de novel·la curta: un mínim de 60 i un màxim de 80 pàgines DIN A4, escrites en Arial 12, a doble espai

Presentació dels treballs


Els treballs es faran arribar per correu electrònic,
- a l’adreça laveronicacartonera@gmail.com
- a l’espai de l’assumpte cal que hi figuri la paraula “Premi” seguida de la modalitat a la qual s’opta: “Premi POESIA” o “Premi NOVEL·LA CURTA”

Per tal de garantir l’anonimat, en el correu s’hi adjuntaran dos arxius.
- El primer arxiu correspon a l’obra que es presenta a concurs. Ha d’estar escrit amb Arial, tamany 12, a doble espai (pot ser un arxiu word o similar o pdf) i signat amb pseudònim. El nom de l’arxiu serà el de l’obra.
- El segon arxiu correspon a la plica. El nom de l’arxiu serà “Plica” seguit del títol de l’obra que es presenta a concurs. La plica ha d’incloure la identificació de l’autora o autor: nom i cognoms, data de naixement, adreça postal i de correu electrònic, telèfon de contacte i una brevíssima nota bio-bibliogràfica.

Les obres que no compleixin aquest requisit seran eliminades

- El termini de lliurament d’obres s’acaba el 15 de juliol de 2013, a les 24.00h (hora de Barcelona)

Jurat


- Els Premis comptaran amb un jurat compost per a persones relacionades amb el món de la literatura i de la cultura i un membre de La VERONICA actuarà com a secretari o secretària

- El Jurat determinarà les obres guanyadores en dues modalitats i es reservarà el dret a considerar desert un premi.

- El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic el 15 de setembre de 2013 a través de les xarxes socials

Premis


- Les obres premiades seran publicades per l'Editorial La VERONICA CARTONERA, sota llicència Creative Commons.

- Cada un dels llibres de l'Editorial La VERONICA CARTONERA són únics i estan confeccionats artesanalment, amb cobertes de cartró reciclat.

- Els autors rebran gratuïtament 10 exemplars de la seva.

Altres


- El fet de presentar-se al premi suposa l’acceptació d’aquestes bases


Barcelona, maig de 2013

La VERONICA Cartonera

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada